Borderline (Sınırda) Kişilik Bozukluğu Nedir?

Borderline kişilik bozukluğu (BKB) için bir tanımlama yapmak çok kolay değildir. Çünkü, psikozlar (gerçeği değerlendirme bozuklukları), duygudurum bozuklukları, öteki kişilik bozuklukları ve bilişsel bozukluklar (düşünce bozuklukları) ile pek çok açıdan ortak özellikler sergilemektedir. Bu karmaşıklığından dolayı bir dönem, nevroz ile psikoz arasında bir sınırda olduğu kabul ediliyordu. Kişilik bozukluğunun adı (sınırda kişilik bozukluğu) da bu düşünceden gelmektedir zaten.

Borderline kişilik bozukluğu olan kişiler, benlik algısı, ayrışma-bireyselleşme, duygulanım denetimi ve bağlanma ile ilgili sorun yaşarlar.

Borderline (sınırda) kişilik bozukluğu, psikoloji sözlüğünde şöyle tanımlanıyor:

Sınırda kişilik bozukluğu (borderline personality disorder), özellikle nevroz ile psikoz arasındaki sınır çizgisinde bulunan, yani özellikleri herhangi bir sınıflandırmaya sokulamayan, ya da mekanizmaları psikotik olup da davranışları psikotik değerlendirmesini gerektirmeyen kişilik yapısı.

Bu özelliğe sahip kişi, sürekli olarak, normal uyumlu işleyişle gerçek ruhsal bozukluklar arasındaki “sınır çizgisinde” yaşar.

Borderline Kişilik Bozukluğu Testi

Borderline kişilik bozukluğu (BKB) tanısı için kesinlikle bir tıp doktorunun (psikiyatristin) değerlendirmesine gerek olduğunu hatırlatmak isterim öncelikle. Dolayısıyla, aşağıdaki mini testi sadece bir değerlendirme ve fikir edinme amacıyla kullanabilirsiniz ancak. Şüphe duyduğunuz durumda ise profesyonel destek almanızı öneririm.

Aşağıdaki maddelerin her birini dikkatlice okuyunuz. Sorulardaki ifadeler tam olarak ya da çoğunlukla size uyuyorsa cevabınız EVET, size uymuyorsa HAYIR olsun. Şayet 15 sorunun 5 tanesine EVET cevabı veriyorsanız BKB ile ilgili bir uzman görüşü almanızı öneririm.

Şimdi değerlendirme sorularımıza geçebiliriz:

BKB Testi

 1. Gerçekten umurunuzda olan birinin sizi terk edeceğini düşündüğünüzde çılgına döndüğünüz sık oldu mu?
 2. Gerçekten umurunuzda olan insanlarla ilişkilerinizde çok aşırı gitgeller yaşıyor musunuz?
 3. Kim olduğunuz ve nereye doğru gittiğinizle ilgili algınızı birden değiştirdiğiniz oldu mu?
 4. Kim olduğunuza ilişkin algınız, belirgin olarak sık değişir mi?
 5. Değişik insanlarla birlikte ya da değişik birtakım durumlarda olduğunuzda, kimi zaman, gerçekten kim olduğunuzu bilmeyecek derecede değişir misiniz?
 6. Amaçlarınızda, mesleki tasarılarınızda, dinsel inançlarınızda vb. konularda, birden ortaya çıkan, çok sayıda değişiklik oldu mu?
 7. Düşünmeden eyleme geçtiğiniz, dürtüsel davrandığınız sık oldu mu
 8. Kendinizi yaralamaya ya da öldürmeye çalıştığınız, ya da bunları yapacak olmaya ilişkin gözdağı verdiğiniz oldu mu?
 9. Bile bile kendinizi kestiğiniz, yaktığınız ya da tırmaladığınız hiç oldu mu?
 10. Duygusal durumunuzda, sık sık, birden ortaya çıkan değişmeler yaşar mısınız?
 11. Sıklıkla içinizde bir boşluk duygusu yaşar mısınız?
 12. Sık sık öfke patlamalarınız ya da denetiminizi yitirecek denli kızdığınız olur mu?
 13. Kızdığınızda insanlara vurduğunuz ya da onlara bir şey fırlattığınız olur mu?
 14. Küçük şeyler bile sizi çok kızdırır mı?
 15. Zor altında kaldığınızda, başka insanlardan kuşkulandığınız ya da koptuğunuz olur mu?

NOT: Lütfen bu mini testi sadece bir değerlendirme ve bilgilenme amacıyla kullanın. Sorulara verdiğiniz cevaplardan hareketle kendinizde borderline kişilik bozukluğu olduğunu düşünüyorsanız, bir psikiyatrik destek alın.