Salı , Temmuz 17 2018
Ana Sayfa / Genel / Özgüven Nedir?

Özgüven Nedir?

Bu yazıda, “Özgüven nedir?” sorusunu merkeze alarak, aslında kendimizle ve hayatımızla ilişkimize göz atmaya davet ediyorum sizi. Kendimizi ve hayatımızı özgüven kavramı üzerinden anlama çabamızda bize psikoloji kılavuzluk edecek. Yazının sonunda kendinize bir özgüven testi uygulayıp durumunuzu değerlendirebileceksiniz.

Özgüven, hayatımıza nasıl yön verdiğimizi belirleyen (ve gösteren) en önemli kavramlardan biridir. Bu yazıda, aşağıdaki konularla ilgili bilgilendirmelere ulaşabileceksiniz?

 • Özgüven nedir?
 • Özgüven belirtileri nelerdir?
 • Özgüven eksikliği nedir? Sonuçları nelerdir?
 • Özgüven eksikliği nasıl giderilir? Özgüven nasıl artırılır? Özgüven geliştirme mümkün müdür?

Öncelikle özgüven kavramıyla yakın duran ve dolayısıyla da zaman zaman karıştırılan birkaç kavramı psikoloji açısından kısaca ele almama müsaade edin.

Öz (Benlik) Nedir?

İngilizce karşılığı self olan benlik, tüm yönlerimizle kendimizi algılamamızı tanımlayan bir kavramdır. Kendi kişiliğimize ilişkin kanaatlerimizin toplamıdır benlik. İç dünyamıza dönüp, BEN dediğimizde ortaya çıkan ve sadece bizim görebildiğimiz şey benliktir. Böyle baktığımızda, olumlu benlik veya olumsuz benlik algısından bahsedebiliriz. Kabaca söylemek gerekirse, kendimize bakışımız olumlu veya olumsuz olabilir.

Özsaygı (Benlik Saygısı) Nedir?

Özsaygı İngilizcede self esteem olarak karşılık buluyor. Özsaygı, özümüzü (benliğimizi) beğenme derecemiz olarak düşünülebilir. Bazı uzmanlarca benlik saygısı, benliğimizin duygusal yanı olarak kabul edilmektedir. Böyle bakıldığında yüksek özsaygı, kendimizi beğenmeyi değil, kendimizi değerli bulmayı ifade eder.

Öz-Yeterlik Nedir?

Öz-yeterlik, yeteneklerimizi, becerilerimizi, kabiliyetlerimizi değerlendirmemizle ilgili bir kavramdır. Bir işi başarıyla yapabileceğimize, bir işin altından kalkabileceğime olan inancımızı ifade eder öz-yeterlik. Daha spesifik (belirli) durumlar için kullanılır. “Matematik dersinden başarılı olabilecek miyim?”, “Evlilikteki sorumluluklarımın altından kalkabilecek miyim?” sorularına vereceğimiz cevaplar, öz-yeterlik algımızla ilgili olabilir.

Özgüven Nedir?

Psikoloji ile ilgileniyorsanız, hazırlıklı olmanız gereken ilk durumlardan biri şudur: Psikolojideki pek çok kavramın tek bir tanımı yoktur. Söz konusu kavramlar, pek çok kuram ve kuramcıya göre değişik anlamda kullanılmaktadır. Özgüven (self-confidence) kavramı için de aynı durum geçerlidir. Dolayısıyla, “Özgüven nedir?” sorusunun cevabını araştırırken ulaşacağınız sonuç, çeşitlilik arz edebilir. Ben burada, psikoloji literatüründeki bazı özgüven kavramlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Belki, paylaşacağım tanımlardan sonra siz, kendi özgüven tanımınızı üretebilirsiniz.

“Özgüven davranışların en önemli belirleyicilerinden biri olup, bireyin kendine yönelik
olumlu yargılarının olması, kendini ve olayları kontrol edebileceği inancı, kendini
sevmesi, yeterli olduğunu düşünmesi, değerinin farkına varması, kendisiyle barışık
olması, kendini olduğu gibi kabul etmesi, kendini tanıması gibi durumlarla ilgili bir
kavramdır.”

“Özgüven, genel bir özellik olmaktan daha çok bireyin belli bir aktiviteyi başarılı biçimde yerine getireceğine yönelik inancı ve bireyin kendi yargı, yetenek, güç ve kararlarına güven duymasıdır.”

“Özgüven, bireyin kendisini değerli hissetme yargısıdır.”

“Özgüven, kişinin kendi yeteneklerine kesin inancıdır.”

“Özgüven, bireyin kendisine yönelik iyi, olumlu duygular geliştirmesi sonucu kendini iyi hissetmesi, bu iyi hissetme sonucunda kendisiyle ve çevresindeki kişilerle barışık olması şeklinde tanımlamıştır.”

“Özgüven, başarısızlıktan kaçınarak, başarılı olmaya eğilim sağlayan, sosyal kabul ve değersizlik hissine karşı geliştirilen bir içsel ihtiyaçtır. Diğer bir ifadeyle özgüven, bir kimsenin bir olayın üstesinden gelmekteki yetisi ve başarısı olarak algılanmaktadır.”

“Özgüven, kişinin bedeni ve davranışıyla kendi dünyası üzerinde denetim ve egemenlik kurduğunu bilmesidir.”

“Özgüven, bireysel durumlara özgü veya geçici bir tutum değil, aksine genel bir kişilik özelliğidir.”

Özgüven duygusu kişinin yaptıklarının onaylanması ile oluşan ve kişide zorlukları,
yaşamda karşılaşabilecek problemleri kendi iç kaynaklarına, kendi gücüne, kendi
yeteneğine ve kendi zekasına dayanarak aşabileceği yolundaki düşüncesidir

“Özgüven, doğuştan gelmeyen, yaparak kazanılması gereken, hayatta karşılaşılan sorunlarla baş edebilme yeteneğidir.”

“Özgüven, kişinin kendisini değerlendirmesi ve kendisinden memnun olup olmaması
sonucu oluşan öznel bir olgudur. Olumlu veya olumsuz olabilir (düşük-yüksek
özgüven), statik değildir. Koşullara, konuma, gelişmelere göre değişebilir. Kişinin
yüksek veya düşük özgüvenli oluşu, kişinin davranış ve hislerini farklı yönlerde etkiler.”

Umarım yukarıdaki tarifler, “Özgüven nedir?” sorusuna kişisel bir cevap oluşturmanıza yardımcı olmuştur. Çünkü, “Özgüven nedir?” sorusuna vereceğiniz kişisel cevap, daha sonra cevaplamaya çalışacağımız, “Özgüven nasıl kazanılır (veya artırılır)?” sorusu için son derece belirleyici olacaktır.

Özgüven Bizim İçin Neden Önemlidir?

Özgüven biz insanlar için son derece önemli bir kavramdır. Psikoloji alanında yapılan pek çok çalışma, özgüvenin insan davranışları ile ilişkisini ele almaktadır.

Özgüveni yüksek olan biriyseniz, kendine güveni ve  başarma arzusu olan, zorluklardan yılmayan, iyimser, yeni düşünce ve deneyimlere açık, araştırmacı, insan ilişkilerinde rahat, sevecen, sorumluluk sahibi ve atılımcı bir kişisinizdir. Yüksek özgüveniniz aynı zamanda, kendinizi saygın ve kabul edilmeye değer, yararlı ve önemli bir kişi olarak algılamanıza yardımcı olur. (Yazarken bile insana son derece çekici geliyor 🙂 )

Özgüveniniz düşük ise, kendinizi başarısız ve değersiz görürsünüz, ve reddedilme korkusu ile sevgi alışverişine girmekten kaçınırsınız. Günlük yaşamdaki problemlerinizi çözemeyeceğinize inanır, sürekli olarak çaresizliğin stres ve kaygısını taşırsınız. Etrafınızda olan bitenlerden çabuk etkilenir ve başkalarına bağımlı bir yaşantı sergilersiniz.

Psikolojide, özgüvenin, kişinin kendisiyle ilgili iki boyutundan bahsedilir:  “Sevilebilir olma” ve “yeterli olma” algısı. Kendimizle ilgili bu algımız, bebeklikten başlayarak, tüm yaşamımız boyunca ailemiz ve yakın çevremizle olan ilişkilerimiz sonucunda gelişmektedir. Çocukluk yaşamlarımızdaki anne, baba, teyze, hala vb. önemli yetişkinlerle olan ilişkilerimizin etkilerini her zaman içimizde taşırız. Okula başlamamızla birlikte, öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız bizim için önemli varlıklar olmaya başlarlar. Tüm bu ilişki ve deneyimlerimiz sonucunda, kendimizi değerli veya değersiz, yeterli veya yetersiz olarak algılama eğilimi taşırız.

Psikolojik sorun yaşayan insanlar üzerinde yapılan araştırmalar, özgüven eksikliğinin insanları yetersizlik duygusuna ve köklü bir cesaretsizliğe ittiğini göstermektedir.

Psikoloji literatüründe, iç özgüven ve dış özgüven olmak üzere iki değişik özgüven yaklaşımından bahsedilmektedir.  İç özgüven, kendimizden memnun ve kendimizle barışık olduğumuza dair inancımız ve bu konuda hissettiklerimiz; dış özgüven ise, dışarıya kendimizden emin olduğumuz şeklinde verdiğimiz görüntü ve davranışlardır.

İç özgüveniniz sağlam ise şu tutumları sergileyebilirsiniz: Kendini tanıma, kendini sevme, kendine açık hedefler koyma ve pozitif düşünme vb.

Dış özgüveniniz sağlam ise şu tutumları sergileyebilirsiniz: Sağlıklı iletişim becerileri, kendini iyi ifade edebilme, kendini ortaya koyabilme, duygularınızı kontrol edebilme vb.

Özgüvenin büyük oranda temel çocukluk yaşantılarından hareketle şekillendiğini söylemiştik yukarıda. Çocukluk yaşantılarımıza bağlı olarak, bazılarımızda iç özgüven, bazılarımızda dış özgüven gelişme gösterebilir. Bazılarımızda her ikisi de gelişirken, bazılarımızda her ikisi de düşük seviyede kalabilir.

Varsayalım ki, çocukken çabalarınız ve başarılarınız takdir edildi, fakat fiziksel görünümünüz eleştirildi. Bu durumda iç özgüveniniz gelişme gösterirken dış özgüveninizin gelişiminde sorun  oluşabilir.

Özgüven  sahibiysek, yeteneklerimiz hakkında pozitif ve gerçekçi bir anlayışa sahip oluruz. Diğer taraftan, özgüven eksikliği ise, kendinden şüphe duymak, pasiflik, boyun eğme, aşırı uyum gösterme, yalnızlık, eleştirilere karşı hassas olma, güvensizlik, depresyon, aşağılık duygusu ve sevilmediğini hissetme gibi durumlarla ilişkili olabilir. İfade ettiğim bu negatif duygular, düşük özgüvenin etkisiyle ortaya çıkabilirken, özgüvenimiz de bu durumlardan negatif yönde etkilenebilir. Yani özgüven eksikliği yalnızlığımı tetiklerken, yalnızlığım da özgüvenimin azalmasına yol açabilir. Bu cümleyi kalın puntoyla yazdım ve altını çizdim; çünkü ilerde bize lazım olacak.

Özgüveniniz yüksekse,  başkalarını kıskanmazsınız ve onların yaşamlarını olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınırsınız. Hatta başkalarının mutlu olması için gayret bile edebilirsiniz. Ancak, özgüveniniz düşükse başkalarını kıskanırsınız.

Düşük özgüvenliyseniz, mutluluğunuz için çabalamazsınız; çünkü işin başında mutsuzluğu kabullenmiş ve durumun değişmeyeceğine kendinizi şartlandırmış olabilirsiniz.

Özgüven, psikolojik açıdan basit bir özellik olarak görülmesine karşın, değişkendir ve başka birçok özellikle bağlantı içindedir. Doğuştan kazanılan bir özellik değil, çocukluktan itibaren yavaş yavaş gelişen merkezi bir özelliktir. Hayat boyunca yaşanan düş kırıklıkları ve ruhsal yaralanmalar sistematik olarak insanın özgüvenini zedeler. Yaşam boyu ne kadar çok düş kırıklığı yaşarsa, kişinin özgüveni de o derece azalır, korkularıysa çoğalır. Dolayısıyla özgüven kavramı iyimserlik ve karamsarlıkla sıkı bir ilişki içerisindedir. İnsan doğuştan belirli bazı yeteneklere ve farklı zeka düzeyine sahiptir. Belki de en önemli nokta şudur: İnsan hiçbir zaman, “özgüvene sahip” ya da “özgüvenden yoksun” bir birey olarak dünyaya gelmez. Özgüvenin oluşumu ve gelişimi tamamen yaşamla ilintili bir durumdur.

Özgüvenli kişi yeteneklerinin farkındadır. Neyi yapabileceğini, neyi yapamayacağını bilir. Yani güçlü ve zayıf yanlarını tanır. Yeteneklerini çok iyi kullanır. Girişken olduğu için yeni şeyler denemekten çekinmez. Özgüveni gelişmemiş kişi kendini yeterince tanımadığı için yeteneklerinin farkında değildir. Neyi başarabileceğini bilmez. Onun bildiği tek şey, hiçbir şey yapamayacağıdır. Kendinde gurur kaynağı olabilecek bir yan bulamaz. İçe kapanık ve depresyona daha yatkındır.

Kendine güvensizlik diğer insanlarla olan ilişkilerde kendini gösterir. Zorluk çektiğimiz tüm insan ilişkileri özgüvenimize zarar verebilir. Bir durum kişinin kendisini kötü hissetmesine yol açıyor ise, o kişi o konuyla ilgili kendine olan güvenini yitiriyor demektir. Az ya da çok özgüven sahibi olmak yetenek ile değil kişilik ile ilgilidir. Yaşamdan memnun olmak özgüven eksikliğinin ortaya çıktığı durumlarda oldukça zordur. Özgüven eksikliği, belirli (spesifik) durumlarda ortaya çıkabileceği gibi, hayatın genelinde de kendini gösterebilir; ancak özellikle kişiye zor gelen olaylar karşısında daha da artabilir.

Özgüven Nasıl Oluşur?

Özgüvenin oluşumunda üç temel bir de ilave olmak üzere dört etkenden bahsedebiliriz. Bu, literatürde rastladığım bir yaklaşım değil. Dolayısıyla, benim sahip olduğum ve sizinle paylaşmak istediğim bir bakış açısını gösteriyor. Özgüvenimizin şekillenmesinde etkili olduğunu düşündüğüm faktörleri şöyle sıralayabilirim:

1. Doğuştan getirdiğimiz özellikler ve başımıza gelenler: Doğuştan getirdiğimiz özellikler (genetik etki), sahip olduğumuz potansiyele işaret etmektedir. Neyi ne kadar yapabileceğimizle ilgili bir referans oluşturur bizim için. Mesela, ne kadar olduğunu kesin olarak bilemesek de, hepimizin zekasının bir kapasitesi vardı. Daha zeki olanlarımız, zeka alanlarına göre daha başarılı olma ihtimaline sahiptir. Uzun boylu olanlarımızın basketbolda başarılı olma ihtimali daha fazladır. Aynı şey, fiziksel özelliklerimiz için de geçerlidir. Bazılarımız bazılarımıza göre daha çekici olabiliriz. Bütün bunlar da, kendimizle ilgili algımızın şekillenmesinde etkili olabilir.

Doğuştan getirdiğimiz özellikler, başımıza gelenlerle faklı bir hal alabilir. Mesela doğuştan çok güzel bir çocukken, bir trafik kazası sonucu yaralı bir yüz sahibi olabiliriz.

2. Maruz kaldığımız yetiştirilme tarzı: Doğuştan getirdiğimiz tüm genetik materyali bir hamur gibi düşünelim. Ellerinde doğup büyüdüğümüz insanlar, bu hamuru şekillendirme kuvvetine sahipler. Anne babamız bize, “sevilesi bir varlık” olduğumuzu hissettirirlerse, biz de kendimizi “sevilesi bir varlık” olarak deneyimleriz. Şayet “kusurlu bir varlık” olduğumuzu hissettirirlerse bize, biz de kendimizi “kusurlu bir varlık” olarak algılar ve kendimize dair “yoğun utanç duyguları” besleriz.

3. İçinde yaşadığımız sosyal çevre: Aynen maruz kaldığımız en temel yetiştirilme tarzı gibi, içinde yaşadığımız sosyal çevrenin de üzerimizde bir etkisi söz konusudur. Yani sadece annemizin dediği değil, komşumuzun dediği de özgüvenimizin oluşumuna etki ediyor. Arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz gibi, muhatap olduğumuz tüm insanların etkilerini bu grupta değerlendirebiliriz.

Harika bir genetiğe, çok iyi ebeveynlere sahip bir çocuk düşünelim. Bu çocuk, bir cinsi sapık tarafından tecavüze maruz kalsın. Ne kadar iyi bir geçmişi olursa olsun, bu çocuk yaşadığı travmadan  muhtemelen etkilenecektir. Söz konusu etkilenmenin içinde, özgüven zedelenmesi de olabilecektir.

4. Kendi tutumlarımız: Bu kısım, özgüvenimizin şu anki halinde bizim de etkimizin olduğunu ifade ediyor. Evet, doğuştan bir hamurla dünyaya gelmiş olabiliriz ve bu hamuru bir dönem bizim dışımızdakiler şekillendirmiş olabilir. Ancak, belli bir zamandan sonra, kendi hamurumuzu şekillendirme hakkı, şansı ve sorumluluğuna sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bunu  nasıl yapabileceğimizi, yazının sonraki bölümlerinde ele almaya çalışacağım. Ama şunu bilmenizi isterim ki, kendi iç dünyamızı ve hayatımızı yeniden inşa etme çabası, bizi insan yapan en önemli çabalardan biri olacaktır. Çünkü bir kedinin böyle bir gücü ve sorumluluğu yok.

Özgüven Testi

Özgüven aslında son derece öznel (subjektif, kişiye özgü) bir deneyim olduğu halde, özgüvenin bazı göstergelerinden bahsetmemiz de mümkündür. Özgüven testi, işte böyle bir mantıktan hareketle geliştirilmiştir. Dolayısıyla, aşağıdaki kısa testi, kendi özgüven deneyiminizi anlamak için bir ipucu olarak değerlendirebilirsiniz.

Özgüven Testini Nasıl Kullanabilirsiniz?

Aşağıdaki testte 33 madde yer almaktadır. Her maddeyi kendi deneyimleriniz açısından puanlamanız gerekmektedir. Maddeleri 5’li derecelendirme açısından değerlendirin ve her maddeye puan verin.

İfadelere katılma düzeyiniz açısından puanlamanız şu şekilde olacak:

Hiçbir zaman katılmıyorsanız 1 puan
Nadiren katılıyorsanız 2 puan
Sık sık katılıyorsanız 3 puan
Genellikle katılıyorsanız 4 puan
Her zaman katılıyorsanız 5 puan

Özgüven Testi Soru Maddeleri

 1. Kendimi başarılı bir insan olarak görüyorum
 2. Başkalarının yanında heyecanımı kontrol edebilirim.
 3. Seçimlerimde başkalarına bağımlı değilimdir.
 4. Yaşamdaki zorluklarla baş edebilirim.
 5. Benim için aşılamayacak sorun yoktur.
 6. Başkalarının görüşlerine saygı gösteririm.
 7. Problemlerimin üstesinden gelebileceğime inanırım.
 8. Sosyal etkinliklere katılmaktan çekinmem.
 9. Verdiğim kararlarına arkasında dururum.
 10. Kendi kendime yetebileceğime inanırım.
 11. Aktif birisi olduğumu düşünürüm.
 12. Öz eleştiri yapabilirim.
 13. Anlamadığım konularda başkalarına soru sorabilirim.
 14. Yeni girdiğim ortamlara uyum sağlarım.
 15. Kendimle barışık bir insanım.
 16. Gerektiğinde sonuna kadar hakkımı savunurum.
 17. İstediğim şeyleri elde etmek için mücadele edebilirim.
 18. Kendimi rahat bir şekilde ifade edebilirim.
 19. Kendimi ve başkalarını olduğu gibi kabul ederim.
 20. Çevremde yeteri kadar güvenebileceğim insan vardır.
 21. Sorumluluk almaktan çekinmem.
 22. Diğer insanların eleştirilerini anlayışla karşılayabilirim.
 23. Sıkıntılı anlarımda bile olumlu düşünmeye çalışırım.
 24. Ön plana çıkmaktan korkmam.
 25. Başarısız olduğumda hemen pes etmem.
 26. Başka insanlarla kolaylıkla iletişim kurabilirim.
 27. Değerli birisi olduğuma inanırım.
 28. Kolay arkadaş edinebilirim.
 29. Düşüncelerimi ifade ederken başkalarından çekinmem.
 30. Kolay karar verebilirim.
 31. Sosyal bir insan olduğuma inanırım.
 32. Kendimi severim.
 33. Başka insanların övgülerini hak ettiğime inanırım.

Özgüven testi sonucunu değerlendirme

Testte toplam 33 madde yer aldığı için, testten alabileceğiniz en düşük puan 33 en yüksek puan ise 165’tir. Bu testin sonucuna göre, aldığınız puan özgüveninizin seviyesini göstermektedir. Ne kadar yüksek puan aldıysanız, o kadar yüksek özgüven sahibi olduğunuzu söyleyebiliriz.

Ölçekten aldığınız toplam puanı 33’e bölerek elde edeceğiniz ortalama, bu teste göre sizin özgüven düzeyinizdir. Sonuç olarak aldığınız puanlar açısından şöyle bir değerlendirme yapılabilir:

Puanınız 2,5’tan küçük ise düşük özgüven,
2,5 ile 3,5 arası ise orta özgüven,
3,5 puandan yüksek ise yüksek özgüven sahibi olduğunuz söylenebilir.

(NOT: Yazı üretimi halen devam etmekte olduğu için, yazının başlığındaki hedef konulara ulaşamıyor olabilirsiniz. Ancak yine de yukarıdaki testle kendinize bakabilirsiniz. En kısa zamanda yazıyı tamamlamaya çalışıyorum)

Bu da Var

Disleksi Nedir?

Tarihçesi 1896 yılına dek uzanan disleksi kavramının akılda kalan ilk karşılığı doğuştan kelime körlüğü şeklindeki …

13 yorum

 1. Yazınızı tamamlamanızı kısa zamanda tamamlarsanız sevinirim Çok işime yarayacak bu yazı teşekkürler 🙂

 2. Yazıyi cok iyi buldum

 3. Yazının çok başarılı olduğunu düşünüyorum ancak özgüven nasıl geliştirilir noktasinda yardıma ihtiyacım var bunu oğlum istiyor ve bekliyorum

 4. İzzet gezmiş

  Hocam ben tıp 2.sınıf öğrencisiyim.Bu sene kendi içime çok kapandım.Özgüven eksikliğimde var.Fiziksel olarak ta konuşma esnasında yüzüm kızarıyor.Konuşmamda sıkıntı yaşadığımı düşünerek konuşmakta istemiyorum.Kendi içimle savaş içerisindeyim.Sen yapamazsın,beceremezsin.Hep bir şeyleri erteleme içindeyim.Kendimi çok kötü hissediyorum.Psikiyatrist e başvurdum sosyofobi teşhisi koydu selectra yazdı,kullanmak istemedim.Psikolog a gittim 1seans gerçekleştirdik.Kendimi değiştirmek için adım atsamda devamı gelmiyor.Hayatım yorgun,bitkin ve mutsuz geçiyor.Kafamdaki şartlanmış düşünceleri nasıl atabilirim.Tavsiyerinizi bekliyorum.teşekkürler.

 5. Benm puan ortalaması 4.5 🙂

 6. Mehmet kılıç

  Merhabalar hocam ben bi dersanede matematik öğretmenliği yapıyorum ve aslinda isimde oldukca başarılı bi ogretmenim . Küçük yaşlardan itibaren bi kaybetme korkusu var bende bu kaybetme korkusu galiba sorunlarimin temeli . Insanlari aman kirmayim aman insanlar beni kötü zannetmesin etrafimda bi tartisma olsa bile benle ilgili olmasa bile aman bi tatsizlik olmasin gibi gerilmeler yasiyorum . Cevremdeki arkadaslarimin olsun dgs -kpss ogrencilerimin olsun iyi bir egitim anlamında benden iyi olmadiklarini biliyorum ama bi ortama girince bazen konusulan konular cok sacma geliyor ben kendimi kanitlasam ne olacak ki ya da bunlar diyecegimi ne anlar gibi düşünüp susuyorum .arkadas iliskilerimde de daha cok kız arkadaşımda oluyor bu başlangıçta cok saygi duyulmama ragmen ben ne kadar onlar icin iyi olmaya çalışirsam ne kadar fedakarlik yapmaya calisirsam calisayim sonucunda onemsenmedigimi saygi duyulmadigimi hissediyorum ve zaten ne yapmam gerektigini de bildigimi zannedip bi sey yapmiyorum yine de insanlari kiracagim korkusu olusuyor. Kendinden emin kaybetme korkusu olmayan biri olmayi hayal edip duruyorum . Yardimci olacağınızi umuyorum şimdiden teşekkürler ediyorum

 7. Kendi gibi olmayı beceremeyen

  Hocam ben 43 yaşındayım ve özgüvenimi evlendiğim günden beridir kısmen kaybettim . Evli iki çocuk annesi Ünversşte mezunu 13 yılık evli birisiyim benim bu durumum çocuklarıma da etki etti ve neler yaparım diye dertleniyorum .lütfen yazınızın devamı ve bana önerilerinizi bekliyorum.saygılar

 8. Teşekkür ederim. Bir televizyon programı seyrederken, kişilerin özgüvenleri hakkında bahsedilirken, konuyu incelemek ihtiyacı duydum. Yazıyı okumadan önceki konu hakkındaki düşüncelerimi kapsayan bir içeriği var. Dahası özgüven konusunda, yaşanmışlık, eğer eksikliği veya aşırılığı söz konusu ise, karşılaştığımız olaylar özgüvenimizi belirliyor, tespiti dikkatimi çekti. O halde, davranışlara verdiğimiz tepkilerden hareket ederek özgüvenimizi değerlendirebiliriz ve özgüvenimizi kazanma şansı elde edebiliriz. Örn; sıkıntılı dönemler de geliştirdiğimiz davranışlar, hem bu dönemleri atlatabilmek hem de kendimizi anlayabilmek ve değerlendirebilmek de önemlidir. Herhalde, destek almak da bilinçli katkı saylayacaktır.

 9. 1.6 hocam küçüklükten beri hep salak,aptal,igerizekalı diye aşağılandım annem babam her zaman gözümün önünd kavga ederdi okulda başıma gelmeyen kalmadı fiziki görünüşümden dolayı aşırı bir lşekilde alay edildi obsesif kompulsif bozukluk tanısı kondu terapi ve ilaç kullandım ne olabilir ki 🙁 hiçbir zaman birşeyi yapabileceğime inanmayan biriyim

 10. Merhaba ben testi yaptigimda 76 cıktı bunu 33 e boldugumde ise 2.30 cıktı yani düşük özgüven bunun için bi psikiyatri ile gorusmemin faydası olur mu?

  • Yusuf BAYALAN

   Merhaba. Özgüven eksikliği için, psikiyatrist, psikolojik danışman veya psikolog gibi uzmanlardan yardım alabilirsiniz. Muhabbetle.

 11. Kendimi ozguveni eksik biri olarak goruyorum ve yaptiginiz teste 1.99 gibi bir rakam cikti daha once bikac sorunumu psikologa anlattigimda sosyal fobi ve ozgunveni eksik biri olabilecegimi soyledi terapi basi ucret konusunda anlasamadigimz icin olamadm tavsiyelerinzi alabilirmiyim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Randevu İçin Tıklayın!