Çarşamba , Kasım 14 2018

Şema Terapinin Değişim Felsefesi Nedir?

Şema Terapi, bir psikoterapi modeli olarak, insan hayatında pozitif yönde bir değişimi, yani gelişimi hedef alır. Bu hedefin peşinden koşarken de bazı varsayımları kendisi için değişim felsefesi olarak kabul eder. Jeffrey E. Young ve Janet S. Klosko bu varsayımları Hayatı Yeniden Keşfedin kitabında ayrıntılı olarak ifade etmektedir. Ben de bu …

Tamamını Oku

Şema Terapi Nedir?

Şema terapi, her şeyden evvel bir psikoterapi modelidir, ve literatürde şöyle tanımlanıyor: değiştirilmesi zor, çocukluk ve ergenlik döneminde belirgin kökenleri bulunan psikolojik bozuklukların, açıklanması ve tedavisine ilişkin kuramsal ve uygulamaya yönelik bir model. Şema terapi, pek çok psikoterapi ve gelişim modelini işlevsel bir şekilde bir araya getirebilmiş, nadir bütüncül psikoterapi …

Tamamını Oku

Mobbing Nedir?

Kökeni Latince “mobile vulgus” kelimesinden türetilmiş olan ve dilimize de “mobbing” olarak geçen bu kavram iş yerinde yaşanan tüm taciz türlerini içine alan geniş bir kavramdır. Tüm taciz türlerinin yarattığı psikolojik sonuçlar, mobbing kavramını günümüzde oldukça popüler hale getirmiştir. İş hayatında önceleri gizli kalan baskı olayları mobbingin yasalara girmesiyle birlikte, …

Tamamını Oku

Disleksi Nedir?

Tarihçesi 1896 yılına dek uzanan disleksi kavramının akılda kalan ilk karşılığı doğuştan kelime körlüğü şeklindeki tanımıdır. Daha sonra farklı bilim insanları tarafından değişik karşılıkları aranmasına rağmen, hemen her çevrenin benimsediği ortak tanımı nörolojik temelli okuma-yazma ve heceleme yetilerindeki farklılıklardır. Zeka katsayısı olarak akranlarına oranla hiçbir farklılık olmayan, hatta zeka seviyesi …

Tamamını Oku

Zeka Geriliği Nedir?

Çocuğun zihinsel işlevlerin, içerisinde bulunduğu ve özelliklerini taşıdığı gelişimsel dönemin seviyesine uymamasına zeka geriliği adı verilmektedir. Çocuktan beklenen yaşına uygun olan problem çözme basamaklarını uygulaması, soyut düşünme becerisi kazanması, farklı düşünceleri anlaması ve tepki göstermesi, öğrenme hızı ve önceki tecrübelerden faydalanarak yeni durumlara adapte olma özellikleri, zeka geriliği olanlarda tam …

Tamamını Oku

Tükenmişlik Sendromu Nedir?

Son zamanlarda özellikle iş yaşamında duyduğumuz ve artık “yeni bir şeyler üretememe, rutin işleri yapamama, mental olarak yıpranma, enerjinin azalması sebebiyle kendini güçsüz hissetme ve iş yaşamındaki genel mutsuzluk” haline tükenmişlik sendromu adı verilmektedir. Genel ifade olarak bu şekilde adlandırılan tükenmişlik sendromunun bireysel başarının düşmesi ile sonuçlanan duygusal olarak tükenme …

Tamamını Oku

Kişilik Bozukluğu Nedir?

Kişinin içinde yaşadığı çevrenin kurallarına aykırı hareket etmesine, normal kavramından iyice uzaklaşmasına neden olan, uzun yıllar devam eden davranışlar ve içsel dürtülerdir. İlk emarelerini buluğ çağında gösteren kişilik bozuklukları yaşamın ileriki safhalarına kadar sürer. Bir insana kişilik bozukluğu tanısı konabilmesi için davranışlar örüntüsünün iyi gözlenmesi ve incelenmesi gerekir. Toplumda o …

Tamamını Oku

Anksiyete (Kaygı) Nedir?

İnsanların çeşitli sebeplerden kaynaklanan korku, kaygı ve endişe durumlarına verilen ad olan anksiyete, en küçük olumsuzluklardan bile kaynaklanabilmektedir. Dış kaynaklı olduğu gibi, kişinin kendi iç dünyasından da kaynaklanabilir. İnsanın sürekli kendi başına tehlikeli bir şeyler gelebileceğini düşünmesi, en ufak bir etkide bu duygunun ortaya çıkması anksiyetenin en temel özelliklerinden biridir. …

Tamamını Oku

Şİzofreni Nedir?

Kökeni beyinsel olan şizofreni hastalığı, insanın ilk olarak düşüncelerini, buna bağlı hareketlerini, duyguları algılama ve ifade ediliş şekillerini, gerçek hayattaki somut olayların algılanışını ve nihayetinde insanlar arası ilişkilerini bozan bir hastalıktır. Tüm bu belirtilerin yaşanması hastanın sosyal ilişkilerinde, iş deneyimlerinde, akademik hayatında ve ev yaşantısında problemler yaşamasına neden olur. Araştırmalar …

Tamamını Oku

Aile Terapisi Nedir?

Toplumun en temel yapısı olan aile içindeki bireylerin arasındaki çatışmaları gidermeye çalışan, aile içi iletişimin niteliğini arttırmaya yardımcı olan psikoterapi türüne aile terapisi adı verilmektedir. Ailedeki fertlerin her birinin kendine özgü kişiliği, düşüncesi, zevkleri ve hobileri vardır. Aynı çatı altında yaşayan ve birbirinden farklı olan üyelerin bazı konularda çatışması gayet …

Tamamını Oku
Randevu İçin Tıklayın!